15.1.11

Cara Mengunci Folder

Gunakan Notepad untuk membuat satu fail.bat => namakan suka hati kamu dan  simpan sahaja dimana-mana. Isikandungan fail seperti berikut. *******perhatian: gantikan “TAIP PASWOR ANDA"dengan kata password anda sendiri

    cls
    @ECHO OFF
    title Folder Locker
    if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
    if NOT EXIST Locker goto MDLOCKER
    :CONFIRM
    echo Nak kunci ke tidak?(Y/T)
    set/p "cho=>"
    if %cho%==Y goto LOCK
    if %cho%==y goto LOCK
    if %cho%==t goto END
    if %cho%==T goto END
    echo Invalid choice.
    goto CONFIRM
    :LOCK
    ren Locker "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
    attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
    echo Folder locked
    goto End
    :UNLOCK
    echo Password Kamu?
    set/p "pass=>"
    if NOT %pass%==TAIP PASSWORD ANDA
    goto FAIL
    attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
    ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Locker
    echo Folder Unlocked successfully
    goto End
    :FAIL
    echo Invalid password
    goto end
    :MDLOCKER
    md Locker
    echo Locker created successfully
    goto End
    :End


Seterusnya kamu klik 2x  pada file tersebut. Sati folder baru bernama “locker” akan terbina.
Tahniah! Anda boleh lah gunakan folder ini sebagai tempat menyimpan mana-mana khazanah anda yang penting samada gambar, video, musik , dokumen dll.

Operasi Mengunci dan membuka folder “locker” hanya mengklik 2x fail.bat yang kamu buat tadi. Akan keluar arahan seterusnya.

Amaran: Cara mengunci folder diatas amat terbatas keselamatanya. Mereka yang mengetahui cara ini amat mudah mencerobohinya dengan membuka isi fail.bat  tersebut. Hehehehe...script nya boleh di ubah2 sendiri bagi mengubah nama folder, nama fail.bat, ayat perintah prompt untuk bermain-main sahaja.

2 comments:

www.myatiq.blogspot.com