10.1.11

Mempercepatkan proses Booting Windows

1. Gunakan Notepad untuk membuat fail ntosboot.bat dan save kan di drive c:\


kandungan fail ntosboot.bat yang ditaipkan melalui notepad seperti di bawah:-


delc:\windows\prefetch\ntosboot-*.*/qSelesai teruskah langkah berikut =>
2. Start >>Run => taipkan gpedit.msc >>Computer Configuration >>Windows Settings >>Script => klik 2 kali pada Shutdown/padaWindows Shutdown Properties >>add =>browse untuk cari file ntosboot.bat =>klik open >>OK >>Apply >>OK


3. Seterusnya:-
Start >>Run => taipkan devmgmt.msc >>IDE ATA/ATAPI controllers >>Primary IDE Channel =>Klik 2 kali => properties >>Advanced Settings =>Device 0 atau Device 1
Ganti Device Type menjadi None kepada pilihan Device Type yang tidak terkunci
ulangi juga pada>>Advanced Settings =>Device 0 atau Device 1
Ganti Device Type menjadi None kepada pilihan Device Type yang tidak terkunci >> IDE ATA/ATAPI controllers >>Secondary IDE Channel =>Klik 2 kali => properties


4. Restart Komputer

No comments:

Post a Comment

www.myatiq.blogspot.com