17.2.11

ANDA ADA BLOG NAK DI PING?

Satu kemudahan bagi pembina blog supaya proses mengindex oleh enjin pencarian boleh dibuatnya. Terutama jika blog itu sentiasa di uddate kan kandungannya. Anda boleh melakukan Ping ini dan semakin kerap maka semakin besar peluang blog kita dijumpai oleh pencari di mesin pencari tersebut.
 Langkah nya sangat mudah dimana akan diminta beberapa maklumat termasuk alamat blog, nama blog dan alamat RSS yang kita gunakan(pilihan).
Berikut disenaraikan beberapa khidmat PING Blog anda.
PING (singkatan dari Packet Internet Groper) merupakan satu keadaan dimana komputer kita menghubungi komputer yang tertentu sepertilah untuk memeriksa hubungan jaringan berasas teknologi Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)


Secara umumnya  ia berguna untuk mengetahui status pemindahan makluamat antara dua komputer tadi. Secara langsung boleh juga mengetahui samada komputer yang dituju itu sedang online.Ia juga bertujuan supaya mengetahui dan merendahkan masa capaian. Ini boleh memberi gambaran mengenai keupayaannya dalam jaringan.
Blog  Ping serupa kaedahnya dimana maklumat terbaru dari blog kita akan dikesan serta merta oleh komputer enjin pencari. Ini membolehkan maklumat baharu  yang terdapat boleh digunakan oleh enjin pencari tersebut ini.

No comments:

Post a Comment

www.myatiq.blogspot.com